פרזול

You´re here: דף הבית » פרזול

נסיעה קדימה ואחורה בלבד. גובה 30 מ"מ

מס' קטלוגי 114

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר

מושקע בדלת לצורך איוורור. קוטר חור נדרש 35 מ"מ

מס' קטלוגי 116

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר

בריח שטוח 70 מ"מ ניקל

מס' קטלוגי 113

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר

דיבל גבס מיוחד

מס' קטלוגי 105

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר

בריח קטן 8 ס"מ

מס' קטלוגי 104

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר

בריח גדול 12 ס"מ

מס' קטלוגי 103

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר

בריח גדול 17 ס"מ

מס' קטלוגי 102

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר

תומכי מדף אמסטרדם שחור גדלים שונים

מס' קטלוגי 101

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר

דבק צהוב חזק במיוחד להדבקת עץ

מס' קטלוגי 100

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר

עמודים