משמש גם לפלטות לשולחנות למזנונים וכדומה 

מס' קטלוגי 551

רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר