נושא מדף פין מתכת לקדח 5 מ"מ

מס' קטלוגי 169

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר