תומך מדף מסמר פלסטיק למדפים בתוך ארון

מס' קטלוגי 168

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר