תומך מדף סליל בדיל ושחור. גדלים שונים

מס' קטלוגי 133

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר