תומכי מדף פשוטים למדף. גדלים 75 מ"מ ועד 450 מ"מ

מס' קטלוגי 137

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר