סוגר דלת פנימי בשיטת זכר ונקבה

מס' קטלוגי 177

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר