רשת עץ + מסגרת

מס' קטלוגי 717

רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר