רשת עץ אורן צפיפות  40 , 55  מ"מ

מס' קטלוגי 716

רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר