רגל מתכת מתכווננת. 8, 10, 12 ס"מ לרהיטים

מס' קטלוגי 176

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר