רגלי בוק גובה 13, 12, 11 

מס' קטלוגי 217

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר