רגל (סוקל) לארון מטבח 10, 12, 15 ס"מ

מס' קטלוגי 205

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר