רגל לריהוט קל 8, 10 ס"מ

מס' קטלוגי 202

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר