עגול 50 מ"מ גובה חריץ באמצע. עגול חרוט 95 מ"מ גובה

עגול בוק חרוט 70  מ"מ גובה.

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר