עגול 50 מ"מ גובה חריץ באמצע. עגול חרוט 95 מ"מ גובה

מס' קטלוגי 216

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר