מעוין בוק 85 מ"מ עגול בוק 100מ"מ עגול רחב 90 מ"מ 

מס' קטלוגי 215

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר