רגל לארון, מזנון וכדומה. אורך 8 ס"מ או 10 ס"מ

מס' קטלוגי 174

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר