קליפס לרגל (סוקל) למטבח

מס' קטלוגי 206

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר