ציר 180 מעלות (פתיחה מלאה) איטלקי. כפוף וישר

מס' קטלוגי 192

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר