ציר לדלתות ללא קדח 10 ס"מ

מס' קטלוגי 218

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר