ציר כפוף איטלקי, לדלתות של ארונות + נגדי

מס' קטלוגי 190

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר