ציר ישר, איטלקי לדלתות של ארונות + נגדי

מס' קטלוגי 191

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר