ציר זכוכית +כיסוי כפוף וישר

מס' קטלוגי 193

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר