צירי ספר מגולבן "2, "1

מס' קטלוגי 188

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר