צירי ספר פליז "3, "2, "1

מס' קטלוגי 189

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר