פוסט מודל 3 לשולחנות עבי 28 מ"מ 

מס' קטלוגי 801

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר