פוסטפורמינג לדלתות מטבח עבי 18 מ"מ בכל הצבעים

מס' קטלוגי 800

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר