אורן מודבק בעוביים  18, 28, 38 מ"מ חתוך למידה

מס' קטלוגי 707

רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר