קוטר 6, 8, 10, 13, 16, 20 , 22, 25 ,28, 35, מ"מ 

מס' קטלוגי 715

רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר