סיבית מצופה מלמין בעוביים 17, 28  מ"מ

מס' קטלוגי 1000

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר