סגר קליפס קטן לסגירת ארגז

מס' קטלוגי 195

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר