סגר קליפס גדול לסגירת ארגז

מס' קטלוגי 194

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר