נושא מדף כוסות פלסטיק 15 ס"מ חום ובוק

מס' קטלוגי 208

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר