נושא מדף פין פלסטיק לקדח 5 מ"מ

מס' קטלוגי 170

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר