מתלה נסתר לתליית מדפים

מס' קטלוגי 179

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר