משולש (קילוף) בוק עבי כ-1 מ"מ

מס' קטלוגי 605

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר