משמש לתלית ארונות מטבח עליונים וכדומה

מס' קטלוגי 180

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר