שליפה מלאה של המגירה, מאפשרת ראיית כל התכולה.

מס' קטלוגי 144

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר