מנעול מגרה עם מפתח מתקפל

מס' קטלוגי 214

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר