מכסה בורג (מדבקה) לבורג סיבית

מס' קטלוגי 197

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר