מכסה בורג פלסטיק לבורג סיבית. לבן, חום ובוק

מס' קטלוגי 196

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר