מחליקי טפלון להזזת רהיטים ללא מאמץ

מס' קטלוגי 130

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר