מחבר ארון משולש כפול פלסטיק לחיבור דפנות

מס' קטלוגי 210

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר