מחבר ארון משולש פלסטיק לחיבור דפנות ארון

מס' קטלוגי 203

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר