מאחז יד בוק, מהגוני, אורן

מס' קטלוגי 716

רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר