מצופה פורניר אלון

קיים גם על לביד 4 מ"מ

מס' קטלוגי 604

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר