מצופה פורניר אורן

קיים גם על לביד 4 מ"מ

מס' קטלוגי 603

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר