עבי 17 מ"מ לבניית רהיטים . בצבעים שונים

מס' קטלוגי 601

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר