לבידים 122*244 ס"מ בכל העוביים 

מס' קטלוגי 600

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר