קיים בעוביים 4, 6, 8, 10, 12, 17

מס' קטלוגי 606

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר